Voor wie?

Diagnostiek en behandeling

Ik bied diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassenen binnen de Specialistische GGZ met:

 • emotionele problemen (overmatige angst, overmatige dwang, depressie, onverwerkt trauma)
 • emotieregulatieproblemen (paniekaanvallen, woedebuien)
 • gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD)
 • stress en spanningsklachten (zoals burn-out)
 • onverklaarde lichamelijke klachten (chronische vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen)
 • contactproblemen (van sociale onhandigheid tot autisme)
 • Nota bene: een andere manier van kijken naar psychiatrische condities is bovenstaande moeilijkheden te benoemen als onderdeel van neurodiversiteit. In die zin bied ik in mijn praktijk begeleiding aan ‘neuro-diverse kinderen, jeugdigen en volwassenen die in een neuro-typische samenleving hun weg proberen te vinden.’

Niet geschikt

De praktijk is niet geschikt voor cliënten met: 

 • ernstig middelenmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • ernstige verstandelijke beperkingen

of cliënten die in een acute crisissituatie verkeren, in dat geval dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Nota bene: voor cliënten die al bij mij in behandeling zijn en in crisis raken geldt het volgende:

Binnen kantooruren: contact opnemen met mij of indien ik niet bereikbaar ben met de huisarts. Uw huisarts zal dan contact opnemen met mij (tijdens kantooruren) en vervolgens wordt er bekeken of een aanmelding bij de crisisdienst nodig is.

Buiten kantooruren zal de huisartsenpost direct contact opnemen met de crisisdienst.