Voor wie?

Diagnostiek en behandeling

Ik bied diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassenen binnen de Specialistische GGZ met:

  • emotionele problemen (overmatige angst, overmatige dwang, depressie, onverwerkt trauma)
  • emotieregulatieproblemen (paniekaanvallen, woedebuien)
  • gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD)
  • stress en spanningsklachten (zoals burn-out)
  • onverklaarde lichamelijke klachten (chronische vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen)
  • contactproblemen (van sociale onhandigheid tot een autismespectrumstoornis)

Niet geschikt

De praktijk is niet geschikt voor cliënten met: 

  • ernstig middelenmisbruik/verslaving
  • ernstige gedragsstoornissen
  • acute psychotische verschijnselen
  • ernstige verstandelijke beperkingen

of cliënten die in een acute crisissituatie verkeren, in dat geval dient u contact op te nemen met uw huisarts.