Voor wie?

Diagnostiek en behandeling

Ik bied diagnostiek en behandeling binnen de specialistische GGZ aan volwassenen met:

 • emotionele problemen (overmatige angst, overmatige dwang, depressie, onverwerkt trauma)
 • emotieregulatieproblemen (paniekaanvallen, woedebuien)
 • gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD)
 • stress en spanningsklachten (zoals burn-out)
 • onverklaarde lichamelijke klachten (chronische vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen)
 • contactproblemen (van sociale onhandigheid tot autismespectrumstoornissen)

Niet geschikt

De praktijk is niet geschikt voor cliënten met: 

 • ernstig middelenmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • ernstige verstandelijke beperkingen
 • in een acute crisissituatie

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandel ik bij Nuhoff psychotherapie zie www.nuhoff-psychotherapie.nl. Daar behandel ik ook kinderen met een autismespectrumstoornis met het “3 op een rij” protocol. Zie cursusaanbod.