Voor wie?

Diagnostiek en behandeling

Ik bied diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassenen binnen de Specialistische GGZ met:

 • emotionele problemen (overmatige angst, overmatige dwang, depressie, onverwerkt trauma)
 • emotieregulatieproblemen (paniekaanvallen, woedebuien)
 • gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD)
 • stress en spanningsklachten (zoals burn-out)
 • onverklaarde lichamelijke klachten (chronische vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen)
 • contactproblemen (van sociale onhandigheid tot een autismespectrumstoornis)

Niet geschikt

De praktijk is niet geschikt voor cliënten met: 

 • in een acute crisissituatie
 • ernstig middelenmisbruik/verslaving
 • ernstige gedragsstoornissen
 • acute psychotische verschijnselen
 • ernstige verstandelijke beperkingen