Behandelingen

Wachttijden

Op dit moment heb ik geen plek voor nieuwe behandelingen bij volwassenen. Vanaf september heb ik beperkt ruimte voor diagnostiek en kortdurende behandelingen bij kinderen en jeugdigen.

Behandelingen

De praktijk biedt onder meer de volgende behandelingen:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Psychoeducatie
  • Individuele psychotherapie
  • (Cognitieve) gedragstherapie
  • Mindfulness therapie
  • EMDR
  • Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT)
  • Schematherapie
  • MOL (Method of Levels)

Werkwijze

Op grond van de informatie bij de aanmelding wordt beoordeeld of hulp binnen mijn praktijk is geïndiceerd. Bij contra-indicaties wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Indien binnen de praktijk hulp geboden kan worden is de werkwijze als volgt:
– Onderzoeksfase (intake, psychodiagnostiek): maximaal 4 tot 6 weken. Het onderzoek start pas wanneer over de inhoud en mogelijke consequenties ervan consensus is.

– Adviesfase (behandelplan bespreken en tot overeenstemming komen): 1 tot 2 weken.

 – Behandelfase (individuele – of groepstherapie): uitgangspunt is maximaal een jaar. Uiteraard met de nodige uitloop, indien de situatie daarom vraagt. Om de drie maanden vindt een evaluatie plaats.

Kosten

De psychologische zorg die wordt geboden valt onder de vergoeding van de basiszorgverzekering. Mijn praktijk heeft contracten met alle belangrijke zorgverzekeraars.

De kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering.

Dit verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385 per kalenderjaar.

Indien een cliënt zonder tijdige afmelding – 24 uur van tevoren – niet op zijn/haar afspraak verschijnt dan betaalt hij/zij een bedrag van 50 euro aan de zorgaanbieder.

Nota bene:
Wanneer u klachten heeft over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.