Behandelingen

Wachttijden

Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer er weer ruimte is, zal ik dit op de website vermelden.

Behandelingen

De praktijk biedt onder meer de volgende behandelingen:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Psychoeducatie
  • Individuele psychotherapie
  • (Cognitieve) gedragstherapie
  • Mindfulness therapie
  • EMDR
  • Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT)
  • Schematherapie
  • MOL (Method of Levels)

Werkwijze

Op grond van de informatie bij de aanmelding wordt beoordeeld of hulp binnen mijn praktijk is geïndiceerd. Bij contra-indicaties wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Indien binnen de praktijk hulp geboden kan worden is de werkwijze als volgt:
– Onderzoeksfase (intake, psychodiagnostiek): maximaal 4 tot 6 weken. Het onderzoek start pas wanneer over de inhoud en mogelijke consequenties ervan consensus is.

– Adviesfase (behandelplan bespreken en tot overeenstemming komen): 1 tot 2 weken.

 – Behandelfase (individuele – of groepstherapie): uitgangspunt is maximaal een jaar. Uiteraard met de nodige uitloop, indien de situatie daarom vraagt. Om de drie maanden vindt een evaluatie plaats.

Ten slotte geldt dat het stellen van een diagnose belangrijk is en duidelijkheid kan scheppen, maar dat uiteraard niemand samenvalt met zijn of haar diagnose. In het geval van bijvoorbeeld autismespectrumproblematiek en ook in het geval van ADHD zijn bijkomende problemen zoals bovenmatige angst, woede en somberheid vaak de reden van aanmelding. Deze kunnen heel goed transdiagnostisch (diagnose-overstijgend) met therapeutische technieken behandeld worden. Kennis van de diagnose kan dan ingezet worden om – op maat – de juiste accenten te leggen en/of aanpassingen te treffen. Timing van de inzet van specifieke interventies zal steeds tijdens tussentijdse evaluaties besproken worden.

Kosten

De psychologische zorg die wordt geboden valt onder de vergoeding van de basiszorgverzekering. Mijn praktijk heeft contracten met alle belangrijke zorgverzekeraars.

De kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering.

Dit verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385 per kalenderjaar. In 2021 is dit eveneens €385.

De kosten voor zorg aan kinderen en jeugdigen vanuit mijn praktijk zijn ondergebracht bij de gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Mijn praktijk heeft contracten met de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Zandvoort.

Indien een cliënt zonder tijdige afmelding – 24 uur van tevoren – niet op zijn/haar afspraak verschijnt dan betaalt hij/zij een bedrag van 50 euro aan de zorgaanbieder.

Nota bene:
Wanneer u klachten heeft over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.