Contact

Cliënten en verwijzers kunnen via onderstaand contactformulier contact opnemen.

Op dit moment heb ik geen plek voor nieuwe behandelingen bij volwassenen. Vanaf april 2021 heb ik mogelijk weer beperkt ruimte voor diagnostiek en kortdurende behandelingen bij kinderen en jeugdigen.