Aanmelden & Contact

Cliënten kunnen zich aanmelden via onderstaand contactformulier. Ik neem vervolgens contact op om de aanmelding door te nemen en een eerste indruk te krijgen van wat nodig en passend is. U dient te beschikken over een verwijzing voor de Specialistische GGZ.

Verwijzers kunnen cliënten aanmelden via onderstaand contactformulier. Ik neem vervolgens contact op om de aanmelding door te nemen.

Ook voor supervisie en leertherapie kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Op dit moment heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer ik weer ruimte heb zal ik dit vermelden op de website. Verwijzers kunnen wél contact opnemen met mij om te overleggen.