Onderwijs

Supervisie en leertherapie

Supervisie en leertherapie is mogelijk voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCt), de opleiding tot GZ-psycholoog (BIG) en klinisch psycholoog (BIG). Supervisie is eveneens mogelijk rond  “3 op een rij”, een emotieregulatietraining voor autistische kinderen en jongeren. In overleg kan worden vastgesteld in welke vorm dit het beste past. Supervisie is mogelijk op locatie maar ook via beeldbellen.

Cursusaanbod

Cursus “3 op een rij”, een emotieregulatietraining voor autistische kinderen en jongeren, door mij ontwikkeld in samenwerking met Carolien Gevers (Gevers & Clifford, 2009).

Deze cursus is een nascholingscursus. Doel is het leren behandelen van emotieregulatieproblemen binnen de context van het autismespectrum.

Waarom?

Woedebuien, impulsdoorbraken en paniekaanvallen zijn bekende symptomen bij autistische kinderen en jongeren. Tot op heden houdt de behandeling van deze groep zich met name bezig met omgevingsbeïnvloeding. Structuur en voorspelbaarheid zijn hierbij kerningrediënten. Wanneer genoemde symptomen te ernstig worden, is behandeling met geneesmiddelen vaak de volgende stap. Echter therapeutische technieken, waarbij kinderen en jongeren zelf copingvaardigheden aanleren, zijn onderbelicht gebleven bij deze groep. “3 op een rij” is het eerste copingprogramma op dit gebied, dat recent ontwikkeld is.

Voor wie?

Voor cognitief gedragstherapeuten (i.o), GZ- psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o), psychotherapeuten (i.o), psychiaters (i.o) en schoolpsychologen. Basispsychologen met ruime ervaring in de GGZ kunnen zich eveneens aanmelden.

Wat leer je?

“3 op een rij” is een modulair behandelprogramma (Gevers & Clifford, 2009), geënt op gedragstherapeutische principes met als doel stress beter te leren hanteren. In de naam van de drie modules is het acroniem BoB herkenbaar. Het acroniem verwijst naar de naam van het jongetje Bob, dat snel boos wordt, gauw bang is en last heeft van bedenksels. In de therapie leert het kind Baas over Boos, Baas over Bang en Baas over Bedenksels te worden. In de praktijk wordt het kinderprogramma alleen maar aangeboden in combinatie met een kortdurende oudertraining. In de cursus wordt geoefend met alle interventies uit de Baas over Boos en Baas over Bang.

Opzet en omvang

De cursus in zijn oorspronkelijke vorm bestaat uit vier dagen, waarvan drie dagen voor het kinderprogramma en één dag voor het ouderdeel. Tijdens de cursus wordt tijdens de theoretische inleiding voortgebouwd op literatuur die van tevoren is bestudeerd. Aan de hand van de werkboeken voor het kind en de werkbladen voor de ouders, oefen je als therapeut, maar ook als cliënt. Naast de werkboeken wordt een handleiding voor therapeuten aan het begin van de cursus uitgereikt. De kennis die tijdens de eerste twee dagen is opgedaan, kan direct met een eigen cliëntsysteem in de praktijk worden gebracht.

Na ongeveer 9 weken volgen er nog twee dagen om onder supervisie van de trainers ervaringen uit te wisselen, al dan niet middels video-opnames. Na de supervisie wordt afgesloten met een toets/praktijkopdracht.

De cursus bestaat uit 32 contacturen en ongeveer 16 werkuren.

De cursus is geaccrediteerd door de VGCt en de FGZP.

De data van de eerstvolgende cursus zijn nog niet vastgesteld.

Kosten inclusief literatuur, werkboeken ( USB-stick met PDF-versie van de werkboeken), handleiding therapeuten : € 950,=

Verkorte variant:
De cursus wordt ook in verkorte vorm aangeboden. Er zijn dan 20 contacturen en 10 werkuren. De prijs hiervan, inclusief literatuur, werkboeken en therapeutenhandleiding is € 575.

Literatuur:
Carolien Gevers & Pamela Clifford, De psychologische behandeling van kinderen met McDD. In Rutger Jan van der Gaag, Multiple Complex Developmental Disorder, pp. 63-80. Amsterdam: Benecke, 2009

Clifford, P., Gevers, C., Jonkman, K. M., Boer, F., & Begeer, S. (2022). The effectiveness of an attention-based intervention for school-aged autistic children with anger regulating problems: A randomized
controlled trial. Autism Research, 1–14. https://doi.org/10.1002/aur.2800