Over mij

Wie is Pamela Clifford?

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, werkzaam sinds midden jaren ’90. De behandeling van emotionele problematiek als bovenmatige angst, depressie en psychotrauma is mijn specialisme, naast de diagnostiek en behandeling van de autismespectrumstoornis (ASS). In samenwerking met de VU Amsterdam/Dr. Sander Begeer doe ik onderzoek naar de effecten van een emotieregulatieprogramma (“3 op een rij”) voor kinderen en jeugdigen met ASS.

Pamela Clifford

Hoewel ik zeer hecht aan ‘evidenced based werken’ en richtlijnen, werk ik graag ‘op maat’. Dit betekent dat de persoonlijke (leer)geschiedenis en de betekenis daarvan voor de klachten, acceptatie van een bepaalde aanleg, maar ook zingeving, belangrijke begrippen zijn in de behandeling.

Een behandeltraject dient steeds uit te monden in inzicht in de eigen kwetsbaarheid en hoe hiermee om te gaan. Van belang hierbij is dat juist de eigen kracht en autonomie versterkt worden, zodat gezonde kanten het steeds meer voor het zeggen krijgen. Dit geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

In aansluiting hierop ben ik me in de afgelopen jaren dan ook steeds meer gaan richten op het toepassen van aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (mindfulness-therapie), zowel individueel, als in groepen.

Registraties

  • Klinisch psycholoog (BIG) 2006 BIG-nr:  09059894425
  • GZ-psycholoog (BIG) 2003 BIG-nr:  09059894425     
  • Cognitief gedragstherapeut/ supervisor/ leertherapeut VGCt 2003 lidnr: VGCt-003009
  • EMDR-practitioner (Vereniging EMDR Nederland) 2009 lidnr: 31355
  • Kinder & jeugdpsycholoog specialist (NIP) 2004 lidnr: 134227